Palvelut

Tarjouslaskenta

Putki- ja Ilmanvaihtotarjouksien laadinta
Lisä- ja muutostyötarjouksien laadinta

Määräluettelo

Putki- ja ilmanvaihdon tarvike- ja asennusmääräluettelot

Kustannusarvio

Putki- ja ilmanvaihdon kustannusarviot

LVI-suunnittelu

Uudis- ja sanerauskohteiden suunnittelu

Valvonta, suunnittelun ohjaus ja projektinjohto

Projektien LVI-valvonta, suunnittelun ohjaus, sekä projektinjohto

KVV- ja IV-työnjohtotehtävät

Projektien KVV- ja IV-työnjohtotehtävät